Detail faktúry

Identifikačný údaj faktúry: Názov dodávateľa: Celková hodnotu fakturovaného plnenia bez DPH: Dátum doručenia faktúry:
DFP210108 Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
IČO: 36631124
176,70€ 11.02.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy: 2267
Popis fakturovaného plnenia: 5180104-Náklady pošty