Detail faktúry

Identifikačný údaj faktúry: Názov dodávateľa: Celková hodnotu fakturovaného plnenia bez DPH: Dátum doručenia faktúry:
DFP210035 HATALA Vojtech služby PO
Sputnikova 4, Bratislava
IČO: 34980521
40,00€ 29.01.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy: 190
Popis fakturovaného plnenia: 5180510-Ostatné služby