Detail faktúry

Identifikačný údaj faktúry: Názov dodávateľa: Celková hodnotu fakturovaného plnenia bez DPH: Dátum doručenia faktúry:
DFP210018 Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava
IČO: 151866
194,34€ 19.01.2021
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy: 221
Identifikácia objednávky: VOB20553
Popis fakturovaného plnenia: 53803-ostatné nepriame dane a poplatky