Plán verejného obstarávania

NÁVRH PLÁNU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2020

„zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočňovanie stavebných prác“

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskoršich predpisov

Org.útvar Názov predmetu zákazky Tovary, služby, stavebné práce pre rok 2020 Predpokladaná hodnota zákazky v eur bez DPH Stručný opis predmetu zákazky Postup zadávania zákazky Zdroj financovania Predpokladaný termín obstarávania Predpokladaný termín začiatku plnenie(zmluvy, dohody) Trvanie zmluvy, Rámcovej dohody (v mesiacoch)
OMTTV Nákup vysielacieho času - reklama na číselné lotérie Služby 2,000,000 € Spoločnosť TIPOS pre účely svojich veľkých nadlinkových reklamných kampaní potrebuje obstarať vhodný mediálny priestor u televíznych vysielateľov na reklamné spoty a sponzoring. priame rokovacie konanie Vlastné zdroje 4Q/2020 1Q/2021 12 mesiacov
OMTTV Nákup vysielacieho času na špeciálny TV projekt na 4 vybrané okamžité lotérie Služby 2,080,000 € Spoločnosť TIPOS pripravuje aj pre rok 2020 veľké množstvo rôznorodých okamžitých lotérií. Pri tejto príležitosti v rámci velkej nadlinkovej kampane potrebuje zabezpečiť mediálny priestor na vysielanie upútaviek a sponzorských odkazov na 4 vybrané emisie počas 4 kvartálov roka 2020 vrátane samotnej produkcie oboch formátov. priame rokovacie konanie Vlastné zdroje 4Q/2020 1Q/2021 12 mesiacov
OMTTV Nákup vysielacieho času - Športovec mesiaca Služby 720,000 € Spoločnosť TIPOS patrí medzi najvýznamnejších podporovateľov športových podujatí a aktivít na našom území. Za týmto účelom sa rozhodla opäť podporovať aj v roku 2020 populárnu anketu na mesačnej báze – TIPOS Športovec mesiaca. priame rokovacie konanie Vlastné zdroje 4Q/2020 1Q/2021 12 mesiacov
OMTTV Nákup vysielacieho času - záznamy zo žrebovaní a informácie pre tipujúcich Služby 2,050,000 € Spoločnosť TIPOS prevádzkuje vo svojom portfóliu viaceré číselné lotérie s pravidelným žrebovaním výherných čísel. O výsledkoch žrebovania potrebuje informovať širokú hráčsku verejnosť, na základe toho potrebuje zabezpečiť vysielací čas vo forme záznamov zo žrebovania a tiež informácie pre tipujúcich. priame rokovacie konanie Vlastné zdroje 4Q/2020 1Q/2021 12 mesiacov
OMTTV Nákup vysielacieho času - TIPOS info Služby 1,200,000 € Spoločnosť TIPOS prevádzkuje vo svojom portfóliu široké spektrum hazardných hier vrátene štátnej lotérie, okamžitých lotérií a ďalších lotérií a stávkových hier na základe individuálnych licencií. O uvedených produktoch, inováciách, vybraných partnerstvách potrebuje spoločnosť TIPOS informovať hráčsku verejnosť vo forme krátkej relácie vysielanej prostredníctvom TV. priame rokovacie konanie Vlastné zdroje 4Q/2020 1Q/2021 12 mesiacov
OMTTV Marketingové prieskumy a tracking Služby 69,900 € Spoločnosť TIPOS pre optimálne nastavenie svojich marketingových aktivít potrebuje obstarať rôzne druhy marketingových prieskumov trhu vrátane pravidleného trackingu všetkých svojich komunikačných aktivít. §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 2Q/2020 12 mesiacov
OMTTV Eventy Služby 69,900 € Spoločnosť TIPOS pre efektívne naplnenie cieľov v oblasti podpory predaja, PR a podlinkových aktivít potrebuje obstarať rôzne druhy eventov zameraných na informovaní o produktoch a posilnenie vzťahov so zákazníkmi, obchodnou sieťou a tiež svojimi zamestnancami. §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 2Q/2020 12 mesiacov
OMTTV Obrazová a zvuková produkcia a postprodukcia TV taktického reklamného spotu Služby 65,500 € Spoločnosť TIPOS potrebuje informovať širokú hráčsku verejnosť o akutálnej výške jackpotu v hre LOTO v TV mediách. §117 Vlastné zdroje 4Q/2020 1Q/2021 12 mesiacov
OMTTV Služby PR Služby 69,900 € Spoločnosť TIPOS potrebuje na pravidelnej báze komunikovať smerom do externého prostredia širokej hráčskej aj nehráčskej verejnosti všetky informácie o svojich produktoch, inováciach, partnerstvách a ďalších skutočnostiach, ktoré možu mať pozitívny vplyv na hospodárske výsledky a dobré meno spoločnosti. §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 1Q/2020 do vyčerpania limitu
OMTTV Propagačné predmety Tovar 69,900 € Spoločnosť TIPOS potrebuje pre svoju predajnú sieť, partnerov, dodávateľov, zamestnancov a rôzne iné potreby obstarať reklamné propagačné tovary, ktoré budú obrandované názvom spoločnosti, resp. vybranou hrou. §117 Vlastné zdroje 2Q/2020 2Q/2020 12 mesiacov
OMTTV TIPOS TV- správa a prevádzkovanie webu, prenájom servera Služby 30,000 € Predmetom zákazky je prevádzkovanie a spravovanie webportálu tipostv.sk, teda zabezpečenie technického riešenia webportálu a jeho správy, zabezpečenie pravidelného zálohovania webportálu a bezpečnej archivácie dát, správa obsahu webportálu, za účelom zabezpečenia plnej funkčnosti a nepretržitej prevádzky webportálu, podľa rozsahu Služieb špecifikovaných nižšie. §117 Vlastné zdroje 4Q/2020 1Q/2021 12 mesiacov
OMTTV Podpora obchodných predajných miest vo forme označovacích prvkov Tovar 1,500,000 € Spoločnosť TIPOS potrebuje zabezpečiť pre potreby merchandisingu obstaranie vhodných označovacích prvkov vrátane služieb k tomu určených (servis, montáž, demontáž a pod.) nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 1Q/2020 2Q/2020 48 mesiacov
OMTTV Nákup reklamnej kampane pre hru Eurojackpot (TV spoty, sponzorské odkazy a fotografie) Služby 600,000 € Spoločnosť TIPOS potrebuje zabezpečiť pokračovanie reklamnej kampane na kľúčovú číselnú lotériu Eurojackpot vo forme nákupu reklamných formátov od spoločnosti Sazka nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 1Q/2020 2Q/2020 12 mesiacov
OMTTV Mystery shopping Služby 30,000 € Zabezpečenie mystery shoppingu pri vybraných obchodných partneroch, vykonávajúcich aktívny predaj. §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 1Q/2020 do vyčerpania limitu
OMTTV Služby agentúry na reklamné práce (drobná kreatíva, zalamovanie, dodávanie pressových dát) Služby 69,900 € Spoločnosť TIPOS v zmysle svojich marketingovo-komunikačných aktivít potrebuje zabezpečiť na prechodné obdobie pre svoje nadlinkové aj podlinkové reklamné kampane kreatívne koncepty a výstupy v rôznych formátoch, vrátane zalamovania podľa potreby a pressových dát. §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 1Q/2020 12 mesiacov
OMTTV Natívna reklama Služby 250,000 € Zabezpečenie komplexnej natívnej reklamy ako nového reklamného trendu nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 1Q/2020 1Q/2020 12 mesiacov
OMTTV Zabezpečenie online kampaní Služby 69,900 € Zabezpečenie kreatívneho návrhu a prípravy HTML a statických bannerov a mewslettrov do jednotlivých formátov na základe požiadaviek TIPOSu. §117 Vlastné zdroje 4Q/2020 1Q/2021 do vyčerpania limitu
OMTTV Pravidelná správa sociálnych sietí Služby 69,900 € Predmetom zákazky je správa Facebook stránok spoločnosti TIPOS a manažment Instagramových účtov. §117 Vlastné zdroje 4Q/2020 1Q/2021 do vyčerpania limitu
OMTTV Zabezpečenie animovaných videií a videoreklamy pre digitálne médiá Služby 69,900 € Predmetom je návrh a produkcia 2D animovaných videí a videoreklamy na základe požiadaviek spoločnosti TIPOS. §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 1Q/2020 do vyčerpania limitu
OMTTV Komplexné zabezpečenie optimalizácie obsahu webovej stránky Služby 69,900 € Predmetom je SEO analýza a optimalizácia internetovej herne etipos.sk a optimalizácia obsahu stránok za účelom zvýšenia návštevnosti §117 Vlastné zdroje 4Q/2020 1Q/2021 do vyčerpania limitu
OMTTV Zabezpečenie optimalizácie účtov v Google Analytics, nastavenie reportingu a optimalizácia užívateľského správania na webových stránkach Služby 69,900 € Predmetom je optimalizácia účtov Google Analytics a nastavenie požadovaných reportov pre potreby optimalizácie kampaní a užívateľského správania na webových stránkach. §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 1Q/2020 do vyčerpania limitu
OLHaNP Licenčná zmluva a zmluva o spolupráci SOM (Slovenská olympijská marketingová, a.s.) Služby 166,667 € Propagácia a marketingová podpora okamžitej lotérie priame rokovacie konanie Vlastné zdroje 2Q/2020 3Q/2020 24 mesiacov
OLHaNP Nadobudnutie platnej obrazovej a slovnej ochrannej známky DOBRÝ ANJEL Služby 200,000 € Predmetom zákazky je nadobudnutie platnej obrazovej ochrannej známky DOBRÝ ANJEL zapísanej Úradom priemyselného vlastníctva SR, č. zápisu: 241470 a slovnej ochrannej známky DOBRÝ ANJEL zapísanej Úradom priemyselného vlastníctva č. zápisu 218110 a 219330. priame rokovacie konanie Vlastné zdroje 2Q/2020 3Q/2020 18 mesiacov
OPCaRR Podpora prevádzky systému riadenia bezpečnosti podľa štandardu Svetovej lotériovej asociácie pre riadenie bezpečnosti na rok 2021 Služby 69,999 € Predmetom zákazky je podpora prevádzky systému riadenia bezpečnosti podľa štandardu Svetovej lotériovej asociácie pre riadenie bezpečnosti spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Činnosti zákazky budú vykonané v oblasti poskytovania a riadenia štátom licencovaných lotériových a stávkových služieb, prijímania stávok a vyplácania výhier na území Slovenskej republiky, vrátane vývoja, dizajnu, predaja, prevádzky a podporných služieb podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. §117 Vlastné zdroje 4Q/2020 1Q/2021 Do vyčerpania finančného limitu, spravidla 12 mesiacov
OSM Vstupné vchodové dvere do budovy centrály Brečtanová 1, vrátane vstupného priečelia (recepcia, serverovňa) Služby (realizačný projekt) 15,000 € Realizačný projekt fasády budovy - výmena starých konštrukcií vstupných dverí a stavebných otvorov 1.NP fasády budovy, kovania zabezpečujúce otváranie, uzatvorenie a ovládanie krídiel stavebných otvorov, inštalácia elektromagnetických zámkov a príslušenstva, zabezpečovací systém, inštalácia prístupového systému s kontrolou vstupu a výstupu, inštalácia tlačidla núdzového otvárania, inštalácia osvetlenie vstupu. §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 1Q/2020 6 mesiacov
OSM Vstupné vchodové dvere do budovy centrály Brečtanová 1, vrátane vstupného priečelia (recepcia, serverovňa) Stavebné práce 50,000 € Vstupný priestor - výmena starých konštrukcií vstupných dverí, inštalácia elektromagnetických zámkov a príslušenstva, zabezpečovací systém, inštalácia prístupového systému s kontrolou vstupu a výstupu, inštalácia tlačidla núdzového otvárania, inštalácia osvetlenie vstupu. §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 2Q/2020 6 mesiacov
OSM Údržba, oprava a vyčistenie fasády, strechy a výplní otvorov budovy centrály Spoločnosti. Služby 50,000 € Údržba, oprava a vyčistenie budovy centrály Spoločnosti. Fasáda, strecha, výplní stavebných otvorov od prachu, plesní, machu a iného znečistenia. Opravy okapov a prípadnej izolácie proti vode. §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 2Q/2020 6 mesiacov
OSM Recepcia, podateľňa, sekretariát Brečtanová 1 - atypický nábytok, výroba montáž a servis pri tvorbe dizajnového interiéru. Tovary a Služby 37,500 € V nadväznosti na projekt dizajnového interiéru - štúdie z roku 2017 výroba a kompletný servis realizácie interiérového atypického nábytku §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 2Q/2020 6 mesiacov
OSM Regálové systémy Tovar 10,000 € Bezpečné ukladanie balíkov, prevádzkových a iných materiálov na oddeleniach žreby, distribúcia, správa majetku, regionálne strediská §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 2Q/2020 12 mesiacov
OSM Služobné motorové osobné vozidlo manažérske á 43 000 € s DPH Tovar 35,833 € Služobné motorové osobné vozidlá manažérske - taktická úroveň - 1 ks nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 1Q/2020 1Q/2020 60 mesiacov
OSM Služobné motorové osobné vozidlá pre vedúcich oddelenia 6 ks á 30 000 s DPH Tovar 150,000 € Služobné motorové osobné vozidlá pre vedúcich oddelenia - operatívna úroveň - 3 ks + 1 ks referent majetku a autodopravy, 2 ks referentské pre potreby žrebovania nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 1Q/2020 1Q/2020 60 mesiacov
OSM Služobné motorové osobné vozidlá pre distribúciu a správu majetku - údržbu 2 ks á 20 000 s DPH Tovar 33,333 € Služobné motorové osobné vozidlá (pick Up) - operatívna úroveň - 2 miestne pre distribúciu - prevoz pošty 1 ks a správu majetku - údržbu 1 ks nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 1Q/2020 1Q/2020 60 mesiacov
OSM Pneumatiky na osobné motorové vozidlá - zimné, letné, výmena pri defektoch Tovar 30,000 € Pneumatiky pre služobné vozidlá vozového parku §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 1Q/2020 24 mesiacov
OSM Mobilné telefóny a s tým súvisiace služby Tovary a Služby 25,000 € komplexné služby mobilného operátora EKS Vlastné zdroje 4Q/2020 4Q/2020 24 mesiacov
OSM Čistiace potreby Tovar 16,000 € bežné čistiace prostriedky na údržbu a hygienu EKS Vlastné zdroje 4Q/2020 1Q/2021 24 mesiacov
ITaIH Služba poskytovania kurzov pre "prematch" stávky Služby 68,000 € Služba poskytovania kurzov pre "prematch" stávky pre príjem športových stávok §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 2Q/2020 18 mesiacov
ITaIH Služba poskytovania "match tracker" Služby 60,000 € Služba poskytovania "match tracker" pre príjem športových stávok §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 2Q/2020 12 mesiacov
ITaIH Služba poskytovania "video stream" Služby 60,000 € Služba poskytovania "video stream" pre príjem športových stávok §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 2Q/2020 12 mesiacov
ITaIH Software pre analýzu dát Služby 300,000 € Software pre analýzu dát (business inteligence) pre internetovú herňu a internetové kasíno nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 2Q/2020 2Q/2020 36 mesiacov
ITaIH Software pre analýzu dát pre call centrum Služby 200,000 € Komplexný systém pre vyhodnocovanie a správu práce call centra podlimitná zákazka Vlastné zdroje 2Q/2020 3Q/2020 36 mesiacov
ITaIH Redizajn www.tipos.sk Služby 35,000 € Grafický návrh redizajnu www.tipos.sk §117 Vlastné zdroje 2Q/2020 3Q/2020 6 mesiacov
ITaIH HW + SW podľa potreby Služby 200,000 € Rámcová zmluva na dodávky HW+SW podlimitná zákazka Vlastné zdroje 2Q/2020 3Q/2020 36 mesiacov
KGR Auditórske služby Služby 69,990 € Audit spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. za dve účtovné obdobia 2020 a 2021 §117 Vlastné zdroje 2Q/2020 3Q/2020 24 mesiacov
KGR Poradenské služby v oblasti riadenia - poskytovanie neauditórskych služieb Služby 69,990 € Poradenské služby, Neaudítorskými službami sa rozumejú najmä služby v oblasti vedenia účtovníctva, analýz účtovného systému, ekonomického a finančného poradenstva, oceňovania majetku, vypracovania odporúčaní a poskytovania konzultácií na overenie a posúdenie podnikateľského zámeru a ostatné neaudítorské služby, ktoré poskytujú v rozsahu požiadavky účtovnej jednotky (verejného obstarávateľa) §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 2Q/2020 12 mesiacov
KGR Vybavenie "Vzorovej predajne TIPOS" Tovar 69,990 € Kompletné zariadenie a vybavenie vzorovej predajne na regionálnom stredisku Košice §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 2Q/2020 3 mesiace
KGR Monitoring médií Služby 13,000 € Monitoring médií na dennej báze,monitoring webu §117 Vlastné zdroje 4Q/2020 1Q/2021 12 mesiacov
KGR Bezpečnostné služby Služby 69,900 € Bezpečnostná služba pri ochrane vstupu do centrály spoločnosti, vstupných priestorov pre verejnosť (vyplácanie výhier) §117 Vlastné zdroje 4Q/2020 1Q/2021 12 mesiacov
KGR Poistné služby Služby 320,000 € Komplexné zabezpečenie poistenia spoločnosti nadlimitná zákazka vlastné zdroje 2Q/2020 4Q/2020 48 mesiacov
KGR Poradenstvo VO Služby 69,900 € Poskytovanie poradenstva v oblasti vereného obstarávania §117 Vlastné zdroje 4Q/2020 1Q/2021 12 mesiacov
KGR Služby spojené so zabezpečením leteniek a ubytovania Služby 49,900 € Zabezpečenie leteniek a ostatných súvisiacich služieb pre účely služobných ciest zamestnancov v SR a zahraničí §117 Vlastné zdroje 2Q/2020 3Q/2020 24 mesiacov
KGR Komplexné preventívne prehliadky Služby 40,000 € Zabezpečenie komplexných lekárskych preventívnych prehliadok pre zamestnancov spoločnosti a doplnkové služby §117 Vlastné zdroje 1Q/2020 2Q/2020 24 mesiacov
KGR Darčeky - Balíčky tovar 150,000 € Pre obsluhy teminálov, majiteľov, konateľov, 5000x šum. víno, 5000x káva, 5000x taška, 5000x pero, 5000x šiltovka podlimitná zákazka Vlastné zdroje 3Q/2020 4Q/2020 12 mesiacov
KGR Zabezpečenie poskytovateľa BOZP, PO, PZS Služby 25,000 € zabezpečenie dodávateľa poskytujúceho komplexné služby v oblasti BOZP, PO a PZS §117 vlastné zdroje 2Q/2020 2Q/2020 48 mesiacov
KGR Prenájom techniky RTVS Služby 50,000 € Prenájom technologického vybavenia televízneho štúdia pre účely zabezpečenia výroy záznamov a informácií zo žrebovaní výherných čísiel číselných lotérií §1 ods. 12 q) vlastné zdroje 4Q/2020 1Q/2021 12 mesiacov
KGR Teletext Služby 30,000 € Predmetom je prenajatie tele textových strán a pod strán za účelom umiestnenia informácií o výhrach (najmä LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, Euromilióny, Euromilióny JOKER, KENO 10, KENO JOKER, Eurojackpot, Eurojackpot JOKER a Národná bločková lotéria) a umožnenie jej automatickej aktualizácie, prípadne takýmto spôsobom prenajať teletextové strany aj na ďalších teletextoch v správe Poskytovateľa. §117 vlastné zdroje 4Q/2020 1Q/2021 12 mesiacovDátum: 18. 4. 2021 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.