Zodpovedný predajca

Čo je to zodpovedné hranie:

Pri príležitosti medzinárodného kongresu European Lotteries (Európska asociácia lotériových a stávkových spoločností, ďalej EL) spoločnosť TIPOS podpísala 24. mája 2007 v Budapešti dokument Európske štandardy zodpovedného hrania.
Podpísaním dokumentu vyjadrili lotériové spoločnosti potrebu venovať sa problematike týkajúcej sa zodpovedného hrania a riešeniu problémov spojených s problémovým hraním. Cieľom je vytvorenie a udržanie bezpečného hráčskeho prostredia a vylúčenie akéhokoľvek negatívneho dopadu na spoločnosť, predovšetkým na tzv. rizikové skupiny obyvateľstva.
Spoločnosť TIPOS verí, že len vzdelaní a informovaní hráči sú zodpovední hráči. Chceme, aby si naši hráči užili hranie našich hier ako formu zábavy, a preto neustále hľadáme nové a zodpovedné spôsoby vytvárania pozitívneho prostredia pre hranie našich hier. Hráčom poskytujeme dostatok informácií, ktoré potrebujú na to, aby boli schopní správne sa rozhodnúť.
Princípy zodpovedného hrania sú kľúčovým prvkom našej ekonomickej činnosti. TIPOS aktívne podporuje znižovanie rizika vzniku patologického chovania hráčov a spolupracuje s inštitúciami, ktoré sa venujú prevencii a liečbe hráčov s problematickými návykmi pri hraní. TIPOS finančne podporuje linku pomoci pre volajúcich v krízovej situácii a zverejňuje jej telefónne číslo pre tých, ktorí sa stretli s patologickým hraním. V záujme spoločnosti je predovšetkým prevencia pred intervenciou.
Podporujeme a zvyšujeme povedomie o zodpovednom prístupe k hraniu hier a zavádzame nástroje, ktoré umožňujú hráčom kontrolu nad svojimi rozhodnutiami.
Z vlastných štúdií spoločnosti si je TIPOS vedomý vzťahu medzi hraním v mladom veku a potenciálnym rizikom patologického chovania v neskoršom veku. TIPOS zamedzuje prístup osobám, ktoré nedovŕšili vek 18 rokov, ku všetkým svojim produktom. Tento záväzok je jasne označený v celej distribučnej sieti a na internete. TIPOS kontroluje kontinuálne všetkých svojich partnerov pri dodržiavaní uvedeného princípu prostredníctvom pravidelných návštev predajných miest.
Zamestnancom mandatárov poskytuje TIPOS pravidelné školenia v oblasti patologického hrania tak, aby boli lepšie pripravení a schopní rozoznať varovné signály nadmerného hrania u svojich zákazníkov a v prípade potreby ich nasmerovať na inštitúcie poskytujúce odbornú pomoc.
Zamestnanci spoločnosti TIPOS a mandatári sú našimi hlavnými emisármi rozširovania povedomia o zodpovednom hraní.

Rizikové oblasti patologického hrania

Medzi rizikové produkty z pohľadu patologického hrania patria tzv. „rýchloobrátkové hry“, teda hry, v ktorých hráč okamžite pozná výsledok svojej stávky a snaží sa peniaze rýchlo vrátiť späť do hry. Ďalšou rizikovou skupinou hier sú tie, ktorých výsledok závisí okrem náhody aj od určitých znalostí hráča (napr. tipovanie športových kurzových stávok), pri ktorých hráč má pocit, že svojimi vlastnými schopnosťami a vedomosťami dokáže ovplyvniť tipovanie vo svoj prospech.

V súvislosti s lotériovými hrami prevádzkovanými v zberniach prostredníctvom terminálov on line, sa stretávame s patologickým hraním pomerne zriedka. Napríklad pri číselných lotériách lotového typu (LOTO, EUROMILIÓNY, KENO 10 alebo LOTO 5 z 35, okrem KLUB KENO) je potrebné čakať na výsledok hry dlhšie. Vzrušenie z očakávaného výsledku nie je také intenzívne, a aj preto sú tieto hry pre hráčov oveľa bezpečnejšie a pravdepodobnosť vzniku závislosti je teda oveľa nižšia. Pri okamžitých lotériách (stieracích žreboch) hráč síce dokáže okamžite zistiť výsledok svojho hrania (či je žreb výherný alebo nevýherný), ale ceny žrebov ako i výšky možných výhier sa pohybujú v relatívne nízkych cenových úrovniach, čiže nie sú dostatočne vysoké na to, aby vznikla patologická závislosť. Aj keď je možnosť vzniku závislosti na hraní v zberniach našich číselných a okamžitých lotérií percentuálne nízka, môžete sa aj Vy vo svojej praxi s problémom patologického hrania stretnúť. Preto si vám dovoľujeme v tejto časti poskytnúť niekoľko praktických rád v otázkach:

 • aké sú príznaky patologického hrania,
 • ako pomôcť takémuto hráčovi
 • a poradiť Vám niekoľko jednoduchých praktických zásad použiteľných v styku s hráčmi.

Kto je patologický hráč?

Dôvodov na hranie je veľa. Jednou z najsilnejších motivácii je túžba vyhrať. Väčšina výhercov sa zo svojej výhry teší a nemá potrebu minúť všetky peniaze na ďalšiu hru. Problémy s hraním nastávajú vtedy, ak hráč pociťuje nutkavú potrebu hrať znovu a znovu. Jeho myseľ sa sústredí len na moment, kedy si opätovne vsadí a všetky svoje peniaze investuje späť do hry. Stáva sa problémovým a teda patologickým hráčom.
Takýto hráč nevie prestať hrať, a to aj napriek vážnym sociálnym dôsledkom, narušeným rodinným vzťahom a problémom v osobnom živote. Patologický hráč miluje časté a stupňujúce sa riziko, pričom hranie pohlcuje väčšinu jeho voľného času, čím sa záujmy a iné aktivity dostávajú do úzadia. Ak už raz vyhral, nie je schopný prestať hrať a často riskuje neúmerne vysoké čiastky. 
Popis rizikového hráča:

 • hráč vyhľadáva časté riziko,
 • peniaze, ktoré vyhrá, ihneď investuje späť do hry,
 • do hry vkladá veľmi vysoké čiastky,
 • ak prehrá, snaží sa peniaze okamžite vyhrať späť,
 • hľadá akékoľvek možnosti, ako získať finančné prostriedky na hranie a do hry často vkladá aj svoje posledné peniaze,
 • hra pohltí väčšinu jeho záujmov, aktivít a fantázií,
 • ak už raz vyhral, nie je schopný s hraním prestať,
 • hráč je smerom do budúcnosti vo svojom hraní optimistický, nie je schopný poučiť sa z prehry a napriek logike a percentuálnej, či pomerovej pravdepodobnosti výhry, verí vo svoj šťastný hráčsky osud a v to, že sa mu raz vytrvalosť oplatí.

Pri splnení piatich z desiatich nižšie uvedených kritérií je možné hovoriť o patologickom hraní ako o určitej forme duševnej poruchy. Splnenie už jedného z nich však môže byť vážnym varovaním.

 1. Zaujatosť hraním (predstavy, snívanie o rôznych situáciách počas hrania, rozmýšľanie o možnostiach získania peňazí, atď. ) .
 2. Potreba zvyšovať stávky na dosiahnutie pocitu príjemného napätia a vzrušenia.
 3. Opakované, neúspešné pokusy získať kontrolu nad svojim hraním alebo zastavenie hry.
 4. Pocity nepokoja a podráždenosti pri prerušení alebo zastavení hry.
 5. Hranie ako spôsob odpútania sa od problémov a reality, odreagovania sa, alebo spôsob odstránenia či zmiernenia mrzutej nálady.
 6. Opakovaný návrat ku hre po prehre s cieľom vyhrať peniaze späť a vyrovnať straty.
 7. Klamstvá rodine, terapeutom alebo iným osobám zapojeným do problému s hraním.
 8. Nelegálne aktivity v súvislosti so získavaním peňazí na hranie.
 9. Strata zodpovedajúcich sociálnych, pracovných a rodinných kontaktov, strata práce alebo kariéry v dôsledku hrania.
 10. Prenášanie zodpovednosti za vyrovnanie dlžôb vzniknutých v dôsledku hrania na iných ľudí.

Ako pomôcť patologickému hráčovi?

Patologickému hráčovi neodporúčame pomoc vnucovať, môžete mu však poskytnúť všetky potrebné informácie a poradiť mu. Správne informácie pomôžu hráčovi zistiť, či má skutočne problémy s hraním, pomôžu mu uvedomiť si, že je na hraní závislý. Vašou úlohou by malo byť poskytnúť mu kontakt na odbornú pomoc, ak vás hráč osloví. Informovaný hráč sa rozhoduje sám, na základe svojho vlastného uváženia. Informujte hráčov pravdivo. Nevnucujte im svoj názor a pomoc, ak o to nepožiadajú sami.

Rady pre predajcov:

 1. Účasť na hazardných hrách je povolená len dospelým. V prípade, že si nie ste istí, či má hráč 18 rokov, máte právo si od neho žiadať preukaz totožnosti k nahliadnutiu a overeniu plnoletosti. Neváhajte si ho vypýtať!
 2. Nikdy neponúkajte hráčom hranie na dlh – nepožičiavajte im peniaze, nesúhlaste s tým, že za stávku zaplatia neskôr.
 3. Hráč má právo samovylúčenia sa z hry. V prípade, že hráč vás požiada o stornovanie svojej stávky, ste povinní v zmysle jeho žiadosti a v súlade s platnými ustanoveniami herného plánu vykonať STORNO jeho stávky a zabezpečiť tak, aby sa predmetné zrušené potvrdenie o uzatvorení stávky nedostalo naspäť k hráčovi.
 4. Hráčom poskytujte vždy pravdivé informácie o pravdepodobnosti výhry, výške možnej výhry, pravdivo zobrazujte výšku Jackpotu v lotériách. Nerobte klamlivú reklamu a neorientujte ju na mladistvých.
 5. Nenabádajte hráčov k nadmernému hraniu (nenabádajte ich k neúmerne vysokým či rizikovým stávkam).
 6. Nenaznačujte hráčom, že hranie je alternatívou k práci alebo spôsobom riešenia finančných ťažkostí.
 7. Herné plány si pravidelne aktualizujte a umiestnite ich na viditeľnom a prístupnom mieste tak, aby sa s nimi mohli hráči a zákazníci bez problémov oboznámiť.
 8. V prípade potreby informujte hráča o pomoci, poskytnite mu kontakt na linku pomoci pre problémy s hraním alebo mu odovzdajte informačnú brožúru našej spoločnosti.