Európske štandardy ZH

zodpovedné hranie

 

 Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., sa prihlásila k Európskym štandardom zodpovedného hrania.

Pri príležitosti medzinárodného kongresu European Lotteries (Európska asociácia lotériových a stávkových spoločností, ďalej EL), ktorý sa uskutočnil v Budapešti, podpísala spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., 24. mája 2007 dokument Európske štandardy zodpovedného hrania.

Podpísaním dokumentu vyjadrili lotériové spoločnosti potrebu venovať sa problematike týkajúcej sa zodpovedného hrania a riešeniu problémov spojených s problémovým hraním. Cieľom je vytvorenie a udržanie bezpečného hráčskeho prostredia a vylúčenie akékoľvek negatívneho dopadu na spoločnosť, predovšetkým na tzv. rizikové skupiny obyvateľstva.

Európske štandardy zodpovedného hrania (výňatok)

Členovia EL sa zaväzujú zaoberať problematikou nelegálneho hrania, ako aj prípadnou kriminálnou činnosťou, ktorá s tým súvisí. Prvoradým záujmom je prostredníctvom vzdelávania, výchovy a prevencie v oblasti hazardných hier, minimalizovať možné riziká spojené s problémovým hraním, predovšetkým u tzv. rizikových skupín. (*)

Ciele štandardov:

 1. Podporovať kontinuitu verejného poriadku, integritu a boj proti nelegálnemu hraniu hazardných hier a bojovať proti finančným podvodom.
 2. Použiť osvedčené metódy z hľadiska Zodpovedného hrania v sektore lotérií.
 3. Umožniť členom EL, aby sa Zodpovedné hranie stalo bežnou súčasťou ich každodenných činností.
 4. Stanoviť jasné pravidlá pre členov EL týkajúce sa ich činností:
  1. zaistiť ochranu záujmov hráčov a rizikových skupín,
  2. zaistiť plnenie príslušných zákonov, nariadení a povinností,
  3. vytvoriť zásady, ktoré zohľadnia príslušné informácie a výskum,
  4. zvýšiť povedomie o možnom sociálnom dopade v dôsledku problémového hrania hazardných hier,
  5. podporiť zavedenie zásad Zodpovedného hrania do všetkých činností členov a predajcov,
  6. poskytnúť verejnosti objektívne informácie, týkajúce sa hazardných hier a problémového hrania,
  7. pravidelne vzdelávať a informovať verejnosť o programoch Zodpovedného hrania.
 5. Pripraviť programy Zodpovedného hrania na dostatočnej úrovni, nezávisle overené.

Hlavným cieľom členov EL, ktorí sa prihlásili k Zodpovednému hraniu, je vytvoriť programy postavené na prevencii a výchove pre všetky skupiny spoločnosti, obzvlášť však pre tzv. rizikové skupiny. Členovia EL sa zaväzujú spolupracovať a podporovať organizácie, ktoré pomáhajú a starajú sa o osoby s problémami spojenými s hraním hazardných hier. Dokument Štandardy zodpovedného hrania bude pravidelne doplňovaný, aby aktuálne reagoval na nové skutočnosti, ktoré vznikajú v súvislosti so zodpovedným hraním.

Štandardy zodpovedného hrania budú doplnené aj o ďalšie dokumenty týkajúce sa zásad správania sa, postupov a konkrétnych krokov, ktoré by mali členovia podniknúť (napr.: Kódex pre športové stávkovanie).

Dokument nenahrádza žiadne príslušné zákony a nariadenia v rámci súdnej právomoci ktoréhokoľvek člena, stanovuje štandardy Zodpovedného hrania, ktoré sa lotérie členských štátov EL zaväzujú náležite dodržiavať.(*)- Medzi tzv. „zraniteľné skupiny“ patria predovšetkým osoby, ktoré nedosiahli vek pre legálne hranie, osoby s nízkym príjmom, osoby závislé na hazardných hrách a tí, ktorí si neuvedomujú riziká spojené s problémovým hraním