Archív vyžrebovaných čísel

Váš tiket si môžete nechať skontrolovať v ktoromkoľvek predajnom mieste, ktoré je vybavené systémom online. Výhry do výšky 35 € sa vyplácajú v ktorejkoľvek zberni vybavenej systémom online. Výhry v rozpätí od 35 € do 1000 € môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa, ak má k dispozícií potrebnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3500 € môžu byť vyplatené vo vybraných zberniach alebo priamo v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Zoznam vybraných zberní je k nahliadnutiu v každej zberni. Výhry nad 3500 € sa vyplácajú výlučne len v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava.