Označovacie prvky

V súlade s Mandátnou zmluvou, článkom VII, POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, bod 2.5., odsek ee), ff), gg), požadujeme od našich zmluvných partnerov doplniť vybavenie prevádzok o Označovacie prvky zosumarizované v nasledovnej prílohe a to s prihliadnutím na exteriérové a interiérové možnosti jednotlivých prevádzok. V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte príslušné regionálne stredisko.

Katalóg označovacích prvkov si môžete pozrieť tu.
Dátum: 18. 4. 2021 copyright © 2008 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.